Cech nakladatelů

Výzva k podpoře naklatelů literatury v pandemii

Zveme vás na BOOKFEST - festival malých nakladatelů

v sobotu 29. května od 12. do 21. hodiny
v neděli 30. května od od 10. do 18. hodiny

zdarma – pro návštěvníky i nakladatele!
autorská vystoupení, lákavá občerstvení!
pořádá Cech nakladatelů a Avoid Floating Gallery

Literární program BOOKFEST zde

Podrobnosti a přihláška zde

Nakladatelství sdružená v Cechu malých nakladatelů navazují na dobrou tradici svých prvorepublikových předchůdců.

Právě knihy vydávané například Josefem Florianem ve Staré říši, v Pojerově Atlantisu, ve Svatém kopečku Václava Petra nebo u Kamilly Neumannové v Knihovně dobrých autorů, patří mezi literární klenoty, které na rozdíl od tehdejší takzvané komerční literatury dodnes oslovují čtenáře svým obsahem i grafickou úpravou a dlouhodobě obohacují českou knižní kulturu.

I naše malá nakladatelství se snaží obohacovat české literární prostředí sbírkami poezie, esejemi, výtvarnými, historickými, teologickými nebo filosofickými publikacemi. Snažíme se také zaplňovat bílá místa a seznamovat českého čtenáře s pozoruhodnými zahraničními autory a jejich texty.

Co je naším cílem? Sdružit nakladatele , kteří se snaží nad oceán komerčního čtiva vztyčit "nachovou plachtu" skutečné literatury. Dát základ společenství nakladatelů , ač názorově rozrůzněných a právě v tomto nesmírně bohatých. Cech nakladatelů má za cíl aby knihy (které si jméno knihy zaslouží) se dostaly do knihkupectví (které si jméno knihkupectví zaslouží) a následně ke svým věrným čtenářům.

Cech nakladatelů je spolek nakladatelů dříve zvaných malých, našimi činy a poselstvím - velkých.


Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi ze dne 29.října, zaslaný Cechem malých nakladatelů.

Vážený pane ministře,

stejně jako většina občanů – zaměstnanců i podnikatelů v různých odvětvích, jsme i my, zástupci Cechu malých nakladatelů, znepokojeni současnou situací v české společnosti, způsobenou virovou pandemií. Je nám jasné, že česká ekonomika se letos už podruhé dostává do komplikované situace a vláda i parlament se snaží pomoci těm nejpostiženějším. Nehodláme se uchýlit k laciné kritice politiků, ani ukazovat prstem a obviňovat kohokoliv ze zanedbání povinností. Nechceme na nikoho za vzniklou situaci svalovat vinu. Chceme Vás jen požádat, vážený pane ministře, abyste při sanaci škod myslel i na nás, malé nakladatele.

Celý text zde..

Podpora Cechu malých nakladatelů iniciativě profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby.

Cech malých nakladatelů vyjadřuje solidaritu s iniciativou profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby na zachování celé alokace záchranného balíčku pro kulturu v oblasti nezávislého umění převodem části prostředků na rok 2021 s ohledem na stávající vývoj ...

Celý text zde..